machine    

 • EQUIPMENTS LINe up(生産設備)

  Img

  ใช้สำหรับกลึงชิ้นงานที่ละเอียด สามารถใช้ได้ทั้งอะลูมิเนียม และโลหะ

 • prINTING EQUIPMENTS LINE UP(印刷設備)

  Img

  ใช้สำหรับยิงตัวอักษรและ printing ในชิ้นงานนั้น ทั้งรููปภาพและตัวอักษร

 • meASUERMENT TEST LINE up(測定・試験設備)

  Img

  ใช้สำหรับทดสอบความคงทนของสี และวัด size ชิ้นงานประเภทสามมิติ และสองมิติ

 • anODIZE SYSTEM LINE up (アルマイト設備)

  Img

  ใช้จัดการในส่วนของผิวงาน ซึ่งเป็นงานชุบ

 •